Mededelingen

Kijk ook op:

https://www.oldtimer-verzekering.nl/blog/uitgelicht/oldtimers-en-milieuzones-hoe-zit/

Nascholing Code 95 niet nodig voor het rijden met oldtimer-vrachtauto's 
 
Bij het FEHAC secretariaat komen vragen binnen van verontruste vrachtwagenhobbyisten die een brief hebben ontvangen van het ministerie I&M over "Uitnodiging onderzoek nascholing Code 95".

Vaak betreft het hobbyisten die vanwege de leeftijd automatisch Code 95 hebben gekregen op het rijbewijs C/D.
Zij hebben geen nascholing Code 95 gedaan, waardoor Code 95 gaat vervallen.

Navraag bij de helpdesk geeft de indruk dat bij het vervallen van Code 95 ook het rijbewijs C of D gaat vervallen.

Dit is niet juist.U kunt de Code 95 gewoon laten verlopen. Zodra u het rijbewijs verlengt, staat er geen Code 95 meer op.

Bron: Inspectie Leefomgeving en Transport

Zie https://www.ilent.nl/<wbr></wbr>onderwerpen/code-95/<wbr></wbr>documenten/publicaties/2017/2/<wbr></wbr>01/uitgezonderd-van-code-95-<wbr></wbr>verplichtingen

FEHAC Commissie Bedrijfsvoertuigen

Gemeente Utrecht, milieuzone

Rechter handhaaft Utrechtse milieuzone  (Fehac Nieuws)
De Raad van State heeft woensdag 8 januari jl. de gemeente Utrecht ook in hoger beroep in het gelijk gesteld bij het instellen van een milieuzone in het centrum van de stad.

Twee belangenorganisaties, de Koninklijke Nederlandsche Automobiel Club (KNAC) en de Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht (SSLU), hadden het instellen van de milieuzone aangevochten en hebben dus verloren. Beide organisaties hadden ieder een andere invalshoek bij hun verzet tegen de Utrechtse milieuzone. De KNAC deed dit omdat ze in de kern tegen de invoering van een milieuzone zijn. SSLU was tegen het besluit van de gemeente, omdat de uitstoot door het aantal omleidingen als gevolg van de milieuzone, niet minder maar juist vergroot wordt.

Let op!!

Misschien goed te vermelden dat:
- de voertuigen zwaarder dan 3500 kg die als camper op kenteken staan we ongehinderd de milieuzone in mogen rijden.

Zie hier voor de website van Utrecht en die van Milieuzones.nl

https://www.utrecht.nl/wonen-<wbr></wbr>en-leven/milieu/<wbr></wbr>luchtkwaliteit/milieuzone-<wbr></wbr>utrecht/kentekencheck/

Let op: deze kentekencheck is alleen geschikt voor personen- en bestelwagens. Voor vrachtwagens checkt u uw kenteken op www.milieuzones.nl

Of klik hier:

https://www.milieuzones.nl/<wbr></wbr>check

 

Geen tolheffing in Belgie voor campers boven 3,5 ton

Welke voertuigen moeten geen tol betalen?

Sinds de invoering van de kilometerheffing voor vrachtwagens op 1 april bestond hier verwarring over.

Campers zijn net als enkele andere specifieke voertuigen vrijgesteld van de tolheffing. Meer informatie hierover staat op de website van de Belgische tolheffing Viapass.

Betreffende mededeling aangaande tolheffing, registratie, etc.

Voor meer info Klik op conceptverslag achterbanvergadering CVB Download dit bestandtolheffing, etc.

Lees ook: Download dit bestandmeer info

 

Achterbanvergadering CBV

2016,14 maart 2016

 

verslag_Achterbanvergadering_CBV.docx

 

FEHAC

Concept

Aanwezig waren 4 leden van de CBV en vertegenwoordigers van 12 clubs en 2 commissieleden van FEHAC.

Besproken zijn het toekomstige trekkerkenteken, de evenementenregeling.

Trekkerkenteken:
Tijdens de uitleg is nader ingegaan op T5 tractoren (tractoren sneller dan 40 km/uur). De man van de Unimogclub prepareert bedrijfsmatignieuwe Unimogs naar T5 tractor. Zonder verklaring van de oorspronkelijke fabrikant, geeft RDW geen kenteken voor een T5 tractor meer af. Het omkeuren van een personenwagen naar MMBS of T5 trekker is bijna onmogelijk geworden. Ook zijn landbouwaanhangwagens ter sprake geweest. Bij aanhangwagens tot 25 km/uur volstaat een witte plaat met het kentekennummer van de trekker. Voor snellere aanhangwagens (tot 40km/uur) is een eigen kentekennummer noodzakelijk. Hierbij worden extra eisen aan het remsysteem gesteld. Voor alle aanhangwagens gelden de permanente eisen wat betreft verlichting.

Rijden in het buitenland: De MAUT-ontheffing dient iedere twee jaar vernieuwd te worden. bHierna kwamen vragen uit de zaal ter sprake: Mag een  oplegger 2,60 meter breed zijn?

Dit is toegestaan mits het op kenteken vermeld staat.

De APK vrijstelling vanaf 50 jaar gaat pas in 2017/2018 in.

Milieuzone Utrecht, Rotterdam, en Amsterdam. Het verschil met de vrachtwagen milieuzone is dat de vrachtwagen een landelijke regeling is waarin een dagontheffing is opgenomen. De andere milieuzones zijn afhankelijk van de stad en verschillen allemaal iets van elkaar. In Utrecht bestaat er ook een dagontheffing voor zakelijk gereden bestelwagens (maar niet voor een particulier gereden bestelwagen)

De aanstaande Oldtimer Actie in Rotterdam is kort ter sprake geweest. Het gevaar van een protestactie is dat dit de sympathie van het publiek op het spel kan zetten. Iedere protestactie moet publieksvriendelijk zijn. Over de MRB is gezegd dat deze kabinetsperiode geen wijziging meer te verwacht  en is. Pas bij een volgend kabinet zijn wijzigingen mogelijk. Tiddo Bresters heeft iets verteld over FIVA, de EU en de inspraakreactie die FEHAC bij de Gemeente Amsterdam ingediend heeft.

Ook is GTL (Gas To Liquid) ter sprake geweest. Dit is een brandstof van Shell voor dieselmotoren gemaakt uit aardgas. Dit geeft een heel schone verbranding met weinig emissie.


SVA groep

Achterbanvergadering CBV

2016, 14 maart 2016-

verslag_Achterbanvergadering_CBV.

FEHAC

Concept

Apeldoorn heeft een oude bus die in de garage niet gestart mag worden omdat dan het rookalarm afgaat. Met GTL is dit probleem voorbij. Bij de APK meet deze bus op GTL net zo schoon als een Euro6. Het Openbaar vervoer in Utrecht gaat ook op GTL rijden. GTL is 10 cent duurder dan normale diesel, maar nauwelijks verkrijgbaar aan een normale pomp. Shell promoot GTL niet naar consumenten alleen naar grootgebruikers.

SIEB (Sloop In Eigen Beheer) is de manier om een kenteken in te leveren voor een voertuig dat je zelf sloopt voor onderdelen.

Voor vrachtwagens is SIEB nog mogelijk. Voor personenwagens is de regeling ingetrokken omdat er op grote schaal misbruik van gemaakt zou worden.

De genoemde aantallen zijn zo groot dat deze niet door particulieren gesloopt kunnen zijn, maar op een bedrijfsmatige manier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Oude Magirustig uitgaven. (kopie 1)

De eerste nummers van Magirustig.
Te bekijken met een PDF viewer (Adobe Reader).
Nog een leuk filmpje voor diegene die niet meer weten wat ze met
een magirus moeten doen maar er geen afstand van kunnen nemen...!!

http://vimeo.com/25124103

------------------------------------------------------------------------------