Commissies

Buiten het dagelijks bestuur heeft de Magirus Deutz Club een 5 tal commissies, die uit enthousiaste vrijwilligers bestaan.

Deze vrijwilligers steken hun vrije tijd grotendeels in de navolgende commissies;


Redaktie Commissie

... verzorgt de redactie van ons clubblad 'Magirustig'. Voorbereiding en lay-out van het clubblad liggen dan ook in handen van deze commissie. De commissie geeft ook de uiterlijke datum voor inlevering van kopij aan.

Commissie leden:
Diana van Lierop, en Kitty Giesbers.
E-mail adres:redactie(at)magirustig.nl


Technische Commissie

.. geeft technische ondersteuning en tracht op alle mogelijk vragen van technische aard antwoord te geven. Tevens brengt zij 4 jaarlijks een artikel - Tips van de technische commissie - uit in ons clubblad. Tijdens clubevenementen organiseert deze commissie een 'Technisch uurtje' en verder nog een aantal sleutelweekenden.

Commissie leden:
Jan Giesbers, Jan Otten en Koos van Miltenburg Hans Getkate, Zef Jansen, Jeroen Tissen en Michel Tolsma.
Automatiseringscoordinator: Paulus de Vet.
E-mail adres: technischecommissie(at)magirustig.nl


Website Commissie

.. houdt zich bezig met het opzetten en onderhoud van de website, maar geeft ook aandacht aan zaken als e-mail en internet.

Commissie leden:
Gerard Markerink, 1x vacant
E-mail adres: web.master(at)magirustig.nl


Evenementen Commissie

..houdt zich bezig met het organiseren van evenementen en andere activiteiten zoals voorjaarsweekend, najaarsweekend, jubileumweekenden, etc.

Commissie leden:
Hans van de Veerdonk
E-mail adres:evenementen(at)magirustig.nl


Clubwinkel

...zijn allerlei artikelen te koop zoals: vlaggen, onderhoudsboeken, clubboekjes magirustig, stickers, fleece-vesten/truien, etc
Elk officieel clubweekend is de 'winkel' een paar uur per dag geopend ! Per E-mail bestellen kan ook.

De clubwinkel wordt beheerd door: Willy Kroeze

E-mail adres: clubwinkel@magirustig.nl

Naar boven.