Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de Magirus Deutz Club

Lidmaatschap:

100,- euro per kalenderjaar of 8 euro per resterend aantal maanden.

Contributie gezinslid:

  15,-  euro 

Donateurschap:

Minimaal 50,- euro. per jaar of 12,50 per resterend aantal kwartalen.

Je kunt dan deelnemen aan de clubweekeinden en je ontvangt 4x p/j het clubblad Magirustig.

 

bij uitblijvende reactie op uw aanmelding benader:

Hans Nieuwenhuisen, secretaris Magirus Deutz Club

Groeneweg 6

6999 AW Hummelo

06-30882068

secretaris@magirustig.nl