Disclaimer

Het materiaal op deze website kan feitelijke onjuistheden bevatten of typefouten. Er worden regelmatig wijzigingen aangebracht ter verbetering van de kwaliteit. We zijn niet verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website.

We hebben onze best gedaan om de eventuele rechthebbenden van het materiaal op te sporen en hun toestemming te vragen voor de openbaarmaking op internet. Dat is niet in alle gevallen gelukt.

Klachtenregeling

Wie meent dat de digitale beschikbaarstelling van bepaald materiaal inbreuk maakt op enig recht dat hem/haar toekomt of zijn/haar (privacy)belangen schaadt, kan dit onderbouwd aan ons laten weten.

Indien u een klacht wil indienen kan dit per mail. Er zal dan op korte termijn contact worden opgenomen.

Voor een vlotte afhandeling is het van belang dat u in uw mail de volgende zaken aangeeft:

1. Om welk materiaal gaat het?
2. In welk deel van de website is het aangetroffen?
3. Reden waarom u bezwaar maakt.
4. Wat wilt u dat er met dit materiaal gebeurt, wat wilt u met uw klacht bereiken?
5. Uw contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer).

Bij een gegronde klacht zullen wij het materiaal ontoegankelijk maken of van de website verwijderen, dan wel samen met betrokkene bekijken hoe op een andere manier aan de klacht tegemoet gekomen kan worden.