Bestuur en Commissies

Het bestuur van de Magirus Deutz club bestaat uit tenminste 3 meerderjarige club leden, gekozen door de algemene ledenvergadering. Bestuursleden nemen zitting in het bestuur voor een periode van vier jaar. Bestuursleden zijn tevens leden die zitting kunnen hebben in een van de commissies, en worden vanuit het bestuur voorgedragen als bestuurslid. In de algemene ledenvergadering wordt de zitting van de bestuursleden bekrachtigd.

Buiten het dagelijks bestuur heeft de Magirus Deutz Club een 5 tal commissies, die uit enthousiaste vrijwilligers bestaan. Deze vrijwilligers steken hun vrije tijd grotendeels in de deze commissies.