Bestuur en Commissies

Het bestuur van de Magirus Deutz club bestaat uit tenminste 3 meerderjarige club leden, gekozen door de algemene ledenvergadering. Bestuursleden nemen zitting in het bestuur voor een periode van vier jaar. Bestuursleden zijn tevens leden die zitting kunnen hebben in een van de commissies, en worden vanuit het bestuur voorgedragen als bestuurslid. In de algemene ledenvergadering wordt de zitting van de bestuursleden bekrachtigd.

Buiten het dagelijks bestuur heeft de Magirus Deutz Club een 5 tal commissies, die uit enthousiaste vrijwilligers bestaan. Deze vrijwilligers steken hun vrije tijd grotendeels in de deze commissies.

Bestuur

Voorzitter
Kees Wezenberg
E-mail: voorzitter@magirustig.nl

Penningmeester
Jan de Voogd
E-mail: penningmeester@magirustig.nl

Secretaris
Jan Rodermond
E-mail: secretaris@magirustig.nl

Bestuurslid
Jan Giesbers
E-mail: technischecommissie@magirustig.nl

Bestuurslid
Michiel Tolsma

Redactie Commissie

De Redactie Commissie verzorgt de redactie van ons clubblad ‘Magirustig’. Voorbereiding en lay-out van het clubblad liggen dan ook in handen van deze commissie. De commissie geeft ook de uiterlijke datum voor inlevering van kopij aan.

Commissie leden:
Kitty Giesbers en Jan van Osch

Technische Commissie

De Technische Commissie geeft technische ondersteuning en tracht op alle mogelijk vragen van technische aard antwoord te geven. Tevens brengt zij 4 jaarlijks een artikel – Tips van de technische commissie – uit in ons clubblad. Tijdens clubevenementen organiseert deze commissie een ‘Technisch uurtje’ en verder nog een aantal sleutelweekenden.

Commissie leden:
Jan Giesbers, Jan Otten en Koos van Miltenburg, Zef Jansen en Michel Tolsma.

Website Commissie

De Website Commissie houdt zich bezig met het opzetten en onderhoud van de website, maar geeft ook aandacht aan zaken als e-mail en internet.

Commissie leden:
Gerard Markerink, 1x vacant
E-mail adres: web.master@magirustig.nl

Evenementen Commissie

De Evenementen Commissie houdt zich bezig met het organiseren van evenementen en andere activiteiten zoals voorjaarsweekend, najaarsweekend, jubileumweekenden, etc.

Commissie leden:
Peter D’Hond

Clubwinkel

In de Clubwinkel zijn allerlei artikelen te koop zoals: vlaggen, onderhoudsboeken, clubboekjes magirustig, stickers, fleece-vesten/truien, etc
Elk officieel clubweekend is de ‘winkel’ een paar uur per dag geopend ! Per E-mail bestellen kan ook.

De clubwinkel wordt beheerd door: Willy Kroeze