LPG

Autogas, meestal LPG genoemd, is in Nederland verkrijgbaar bij veel tankstations. LPG is een gas met een wisselende samenstelling van gassen met als hoofd bestanddelen butaangas en propaangas, het mengsel verschilt per land maar ook per jaargetijde. Dit gas mag in ons land alleen verkocht worden als motorbrandstof.

Wat is LPG (Liquified Petroleum Gaz) eigenlijk?

LPG (autogas) is een gas met een wisselende samenstelling van gassen met als hoofd bestanddelen butaangas en propaangas, het mengsel verschilt per land maar ook per jaargetijde.

In Nederland is dit in de zomer p/m 40% propaan (C3 H8) en p/m 60% butaan(C4 H10), in de winter is dit andersom. Het heeft voornamelijk te maken met verdampingsproces. Door drukverlaging in de tank, wordt LPG gasvormig. In samengeperste vorm is butaan en propaan namelijk een vloeistof.

Is uw gastankopstelling op een plaats waar de omgevingstemperatuur minder dan 2° Celsius, dan zal alleen nog de propaan verdampen en de butaan als vloeistof in de tank achter blijven en dus lijkt het er dan op dat het gas nog niet op is, maar het verdampt dus niet meer. Na het opnieuw bijvullen van de tank met LPG zal zich het bovenstaande herhalen. Is de omgevingstemperatuur weer hoger dan 2° Celsius,dan zal ook de aanwezige butaan weer verdampen. De dichtheid van propaan is 2,02 kg/m³ van butaan 2,70 kg/m³.
LPG is zwaarder dan lucht, dus bij een lekkage zal het gas zich ophopen in de laagste ruimtes, waarbij explosie gevaar kan optreden. Dit kan al gebeuren als er zich 1,5% gas in de lucht bevindt, dit is dus 1,5 liter gas op 100 liter lucht. Naarmate het percentage gas toeneemt wordt ook de kracht van de explosie groter. De volumieke massa van LPG vloeistof is p/m 500kg/m³ (0,5kg /liter)
Als er ijsvorming op de tank komt, wordt er veel gas afgenomen. Het is namelijk zo dat voor verdamping van de aanwezige vloeistof warmte nodig is. Deze warmte wordt onttrokken aan de buitenlucht waarin vocht zit. Dit vocht vriest aan de metalen tank en omdat er nog steeds gas onttrokken wordt dus verdampt moet worden, ook onder 0° Celsius is dit nog steeds ‘warmte’, dit zal echter alleen gebeuren als er veel gas aan de tank onttrokken wordt. Voertuigen die deze brandstof als voortstuwingsbrandstof gebruiken zijn hiervoor uitgerust met een speciale installatie die zorgt voor de verdamping de vloeistof.

Het vullen van tanks en/of flessen voor kook- of stook doeleinden is aan de meeste tankstations niet toegestaan. Een Nederlands tankstation kan ook weigeren om LPG te leveren als het niet als motorbrandstof gebruikt wordt. Het verbod in Nederland heeft niet zo zeer betrekking op de veiligheid ,maar op de fiscale aspecten. LPG is vrijgesteld van accijns; als compensatie voor de fiscus betaalt de automobilist motorrijtuigen belasting, vermeerderd met de factor drie in vergelijking tot een motorrijtuig dat op benzine rijdt. Opmerkelijk is echter dat in het buitenland getankte LPG wel gebruikt mag worden voor kook- en stookdoeleinden. Gasflessen worden fabrieksmatig of door specifieke bedrijven op gewicht gevuld. Gastanks mogen tot maximaal 80% gevuld worden zodat er altijd een dampbel bovenin zit.

De tank moet zijn voorzien van veiligheidsklep,een niveaumeter en een vulnippel/aansluiting voor het vullen bij een tankstation. Er zijn speciale tanks te koop voor het gebruik in kampeerauto’s. In diverse bladen worden dit soort tanks met bijbehorende apparatuur aangeboden. De druk in de tank is p/m 6 kg/cm² bij een temperatuur van 10° Celsius, staat de tank in de zon dan kan de druk oplopen tot over de 15 kg/cm2, wat een gevaarlijke situatie op kan leveren.

Tot slot: gebruik de juiste apparaten met bij behorende appendages, dit voorkomt veel narigheid en ongelukken!