Remmen

De remmen hebben tot doel de bestuurder in staat te stellen zijn voertuig op elk gewenst moment tot stilstand te brengen of althans in vaart te doen verminderen overeenkomstig de eisen van de RDW en de inzichten van de bestuurder. De zich voortbewegende wagen heeft door zijn gewicht en snelheid een zeker arbeidsvermogen, dat in meerdere of mindere mate vernietigd moet worden, hetgeen alleen kan geschieden door het om te zetten in een of andere vorm van arbeidsvermogen, b.v. in warmte die ontstaat door wrijving (remmen). Al zal een goed chauffeur zijn remmen sparen, toch moeten de remmen prima in orde zijn. Hoe krachtiger en zekerder de remmen functioneren, des te groter zal de toegelaten snelheid onder bepaalde omstandigheden gesteld mogen worden.
Voor de liefhebber ; Motorrijtuigen die voor 1Juli 1967 in Nederland in gebruik genomen zijn geldt een rem vertraging van; 3.86m/sec.2 . Voor de handrem is dit 1M/sec.2 . Motorrijtuigen met grijs kenteken(bedrijfsvoertuig) en een totaal gewicht van meer dan 3500Kg en na 30 Juni 1967 in Nederland in gebruik genomen zijn is dit 4M/sec2 . Geheel of gedeeltelijk pneumatische rem inrichtingen moeten zijn voorzien van druk meetpunten t.b.v. de APK.

De wielremcilinder

Deze kan men niet van buitenaf controleren, dus moet er het een en ander gedemonteerd worden. Als men hiermee niet goed op de hoogte is moet je er niet aankomen, het is werk voor een geroutineerde die hier ervaring mee heeft. Toch willen we uiteen zetten hoe dat een monteur dit karwei klaart. De vooras van een S 3500; Zet het voertuig op de handrem,demonteer de velg van de naaf, stel de remvoering terug door de stelbouten naar de as toe te draaien. Druk de trommel van de naaf dmv 2 bouten m12x40, met een verentang wordt de veer tussen de segmenten los genomen. Zet een lekbak onder de naaf. Remvloeistof is agressief op verf. Nu kan de wielrem cilinder los genomen worden als de leiding en de 2 bevestiging boutjes los gemaakt zijn. Neem de stofdoppen van de cilinder en druk de pistons er uit, let op dat er niets wegspringt want er zit een veer in, verwijder de remcups en maak alles schoon met spiritus en een droge doek en kijk of er aan de binnenzijde roest of andere beschadigingen zitten, ze moeten dan gehoond worden zodat ze weer mooi glad zijn. Zijn er roest putten ontstaan, dan zal de wielremcilinder weldra weer gaan lekken wat bij de APK niet toegestaan is, en dus vervangen moeten worden. Als alles in orde is monteer dan nieuwe remcups en gebruik bij de montage ATE remvet op de cups en de pistons( geen doorsmeervet). Monteer alles in omgekeerde volgorde en zorg dat de ontluchtingsnippel goed gangbaar is en het zit weer voor jaren.

De achteras

Hier zijn de werkzaamheden wat uitgebreider. Blokkeer eerst de voorwielen zodat het voertuig niet kan rijden. Zet de handrem los en draai de handrem kabels ook los. De verdere werkzaamheden geschieden zoals omschreven bij de vooras.

Remmen stellen

Stel de remmen en begin voor. Draai de stelbouten van de as af tot de segmenten hoorbaar licht aanlopen. Doe dit bij alle wielen. Stel nu de handremkabel zover dat na zes tanden de handrem vast staat en controleer of beide kabels nagenoeg even strak staan. Maak een proefrit en controleer op een veilige manier de remwerking. Stel nogmaals de remmen en vul indien nodig het reservoir. Na p/m 100 km de wielmoeren controleren en natrekken met een aanhaal moment van 40 Kg/M.

Mocht u twijfels hebben ga dan advies inwinnen en neem vooral geen risico.

Het ontluchten

Alle ontluchtingsnippels dicht, vul het reservoir met remvloeistof tot maximaal. Zet de assistent(te) achter het stuur en laat die het rempedaal enige malen rustig intrappen.Terwijl het rem pedaal ingetrapt is, draait men een ontluchtingsschroef, welke is voorzien van een plastiek slangetje dat in een lege limofles hangt, op de rembekrachtiger los, als de lucht eruit is de schroef weer vast zetten. Pedaal los laten. Controleer steeds het reservoir en vul zonodig bij. Pedaal weer enkele malen intrappen en ontlucht nu een achterwiel tot er geen lucht meer door het slangetje komt. Doe deze procedure bij alle wielen.

Remvloeistof

Met het drukke verkeer wordt er soms veel gevraagd van de remmen van zowel personenwagens als bedrijfswagens. Door veelvuldig remmen kan de temperatuur in het remsysteem flink oplopen en kan ten koste gaan van de remkracht en de veiligheid van u en van anderen. Het goed functioneren van het remsysteem is dan ook deels afhankelijk van de rem vloeistof. Vocht is dan ook de oorzaak dat de remvloeistof zijn functie verliest waardoor het remsysteem niet goed meer functioneert. Al in 1915 paste FIAT een hydraulisch remsysteem toe op zijn racewagens,eerst met water later werd het een mengsel van water en alcohol om bevriezing van het remsysteem te voorkomen. Tegenwoordig zijn de remvloeistoffen synthetische vloeistoffen ,helaas hebben ze hygroscopische eigenschappen,d.w.z. ze trekken vocht aan uit de buitenlucht en lost op in de synthetische vloeistof. Het vocht kan binnen komen langs de remcups in de wielremcilinder maar het meeste vocht komt door het beluchtinggaatje in het remvloeistofreservoir, hier en in de hoofdremcilinder bevind zich dan ook de hoogste concentratie vocht. Vochtmetingen van remvloeistof uit een normale personenwagen heeft na een gebruik van 2 jaar, zonder verversing, al een vocht opname van 1,26% in de hoofdremcilinder en concentraties van 2,15% tot 3,38% in de wielremcilinders.

De automobiel industrie stelt daarom zware eisen aan remvloeistof, de belangrijkste zijn:

  • Een goede vloeibaarheid onder alle weersomstandigheden.
  • Een hoog kookpunt en een laag stolpunt.
  • Bescherming van rubber onderdelen.
  • Anticorrosie
  • Chemisch neutraal en onderling mengbaar.
  • Een geringe mate van verdamping hebben.

Een onderzoek heeft uitgewezen dat auto`s van 2 jaar oud 60% en auto`s van 3 jaar oud maar liefst 90% niet meer voldeden aan de door de fabrikant gestelde eisen omdat er teveel vocht in de rem vloeistof zat. Maar wat heeft water hier nu mee te maken zal u zeggen, ik zal proberen het u uit te leggen. Als u remt zal de energie (dieselolie)die u erin heeft gestopt om vooruit te komen,met het trappen op het rempedaal, worden vernietigd,en omgezet worden in warmte die voor een groot deel via de remtrommel worden afgegeven aan de buitenlucht. De remvloeistof zal ook een deel van die warmte opnemen,want die staat op dat moment in verbinding met de remvoering en de remtrommel. Bij veelvuldig remmen, en zeker bij steilere afdalingen in de bergen wordt de rem meer gebruikt, en kan de temperatuur van de remvloeistof oplopen tot wel 200 C of meer, bij normaal gebruik ligt de remvloeistof temperatuur rond de 100 C tot 140 C. Zolang het voertuig snelheid heeft worden de remdelen gekoeld door de rijwind, maar als de snelheid afneemt zal de temperatuur van de remvloeistof in de wielremcilinders snel oplopen. Zit er nu teveel vocht in de remvloeistof, dan zal deze gaan koken, (water kookt al bij 100 C) er zal dan een dampbel gevormd worden, dit verschijnsel heet VAPOR LOCK op dat moment kunt u NIET MEER REMMEN omdat een luchtbel samendrukbaar is.Dus hoe meer water er in de remvloeistof zit hoe eerder de remvloeistof kookt en er dus VAPOR LOCK optreed, hopelijk zal u dit nooit overkomen.Een regelmatige verversing van de remvloeistof kan dit voorkomen.

Kortom de aanwezigheid van water is een van de belangrijkste factoren voor de veroudering van de remvloeistof, het verversen van de remvloeistof is dan ook in de meeste gevallen noodzakelijk en zeker geen verkoop praatje.