Luchtfiltering

Het originele luchtfilter stelt niet veel voor,het laat veel stof door wat nog al wat schade geeft aan de zuiger , cilinderwand,klepstelen en klepgeleiders en dan wat zich op een later tijdstip aandient.
Een oliebad filter met een doorlaat van 70 mm geeft een goed resultaat ,een droog filterelement met cycloonwerking geeft het beste resultaat,de doorlaat moet dan 70 mm zijn voor een optimale cycloonwerking. (F.N.)

Het onderhoud van de brandstofpomp wordt beschreven in het boekje No 1 ,”Rijks brandweer materiaal” het is verkrijgbaar in de clubwinkel. Hierin staat ook de procedure van het ontluchten op blz. 13,14 en 41.

Met inspuitleidingen moet men zorgvuldig omgaan,een stofje kan al schade en of haperingen veroorzaken aan de verstuivers. Blaas met perslucht de inspuitleidingen eerst door alvorens te monteren.
Dek alle open nippels af of plak ze dicht met een plakbandje. Noodreparatie nippels voor de inspuitleidingen zijn verkrijgbaar bij een Bosch dienst 1x M12 en 1x M14 per leiding. Het originele onderhoud en smeerschema is nu (2009) uit de tijd en kan met de huidige kwaliteit van de oliesoorten op veel langere verversing beurten vallen. bv voor de motor op 10 000 km of 1 x per jaar.
Doorsmeren is erg belangrijk vooral zwaar belaste punten zoals stuurinrichting en de aandrijflijn.

Gebrekkige filtering kan het motor vermogen verminderen, het brandstof gebruik verhogen,de levensduur van de motor aanmerkelijk bekorten, door verhoogde slijtage. Daarom is het wenselijk het verouderde filtersysteem van luchtfiltering te vervangen door een moderne en betere uitvoering. Men kan kiezen uit:

  • een droog filter
  • een oliebad filter
  • een papierfilter en
  • een cycloonfilter

De twee beste uitvoeringen zijn een oliebad filter of een papier filter. Ze kunnen beide uitgerust zijn met een cycloon voorfilter. De cycloon zorgt ervoor dat de zwaarste delen er uit geslingerd worden.

Het oliebadfilter houdt de meeste stofdeeltjes vast in de olie dmv een scherpe bocht in een oliebad, de aller lichtste deeltjes worden er uit gefilterd in een vettig staalwol element wat regelmatig uitgewassen moet worden in dieselolie of petroleum. De olie wordt ververst al naar gelang de vervuiling, het kan meestal weer opnieuw gebruikt worden, wel dient het bezinksel uit het reservoir gehaald te worden.

Het papier filter is een nogal forse uitvoering, in de trommel zit een papier filterelement in een stalen gaasomhulsel. Het is speciaal ontwikkeld papier om de motor te beschermen tegen vuil en er zijn daarom ook eisen gesteld door de motorfabrikanten. Door de speciale vouwmethode kan een zo groot mogelijk papieroppervlak in een kleine ruimte ondergebracht worden. Met het juiste papier en de juiste vouw afstand is aan de belangrijkste voorwaarde voldaan om het inwendige van uw motor te beschermen tegen vuil. Tussen filterhuis en inlaat spruitstuk is bij dit soort filters veelal een sensor gemonteerd die aangeeft wanneer de lucht doorlaat onvoldoende is en dus het filter vervangen moet worden.

Aan u de keus welk filter te monteren.
Een oliebad lucht filter is goedkoper in aanschaf en onderhoud, doch heeft niet de ideale filtering en het is nog al eens een geknoei met olie etc.. en het moet altijd verticaal (staand) gemonteerd worden. Een papierluchtfilter is wat duurder in aanschaf,het element kan na vervuiling niet hergebruikt worden, dus moet telkens vervangen worden, dus wat onvoordeliger. De filtering van de lucht is doelmatiger,p/m 90%. Dit filter kan meestal op diverse plaatsen en posities gemonteerd worden. Papier filters met ingebouwde cycloon moeten in een bepaalde positie opgesteld worden.

Stof in de praktijk

  • Voorbeeld ; een dieselmotor van 180 Kw (250 PK) bij 50 km /u is nodig ca. 500m3 lucht, stof gehalte onder de motorkap ca.0,005 gr/m3.
  • Dus na 50km=500m3x 0,005=2.5 gram
  • Dus na 100km is dit 5 gram en na 10.000 km 500gram dit alles berekend onder normale omstandigheden.
  • Dus op droge stoffige wegen kan men het een keer verdubbelen.